Välkommen till Bostadsrättsföreningen Karl Johansgatan 92

 
 

Föreningen har valt att dela upp förvaltningen på administrativ och teknisk samt löpande förvaltning. För den administrativa  förvaltningen anlitar föreningen HSB Göteborg, medan styrelsen sköter den löpande förvaltningen.

 

Styrelsen består av följande personer:

Lennart Gunnarsson - Ordförande  (Fastighetsansvarig)
Björn Holmberg - Vice ordförande   (Ansvarig för uthyrning av garage)
Joakim Nicander - Sekreterare 
Christer Dagerud - Kassör 
Jon Höglind - Ledamot   
Katarina Carlsson- Suppleant 
Duck Risberg - Suppleant


Nedan hittar du föreningens stadgar samt årsredovisning för förgående år:


Stadgar 2017.pdf (13.66MB)
Stadgar 2017.pdf (13.66MB)