Välkommen till Bostadsrättsföreningen Karl Johansgatan 92

 
 

Föreningen har valt att dela upp förvaltningen på administrativ och teknisk samt löpande förvaltning. För den administrativa och tekniska förvaltningen anlitar föreningen HSB Göteborg medan styrelsen sköter den löpande förvaltningen.

 

Styrelsen består av följande personer:

Ritva Gonzalez - Ordförande  
Lennart Gunnarsson - Vice ordförande   (Fastighetsansvarig)
Joakim Nicander - Sekreterare 
Christer Dagerud - Kassör 
Björn Holmberg - Ledamot   (Ansvarig för uthyrning av garage)
Kjell Blomqvist - Suppleant 
Katarina Carlsson- Suppleant 


Nedan hittar du föreningens stadgar samt årsredovisning för förgående år:


Stadgar 2017.pdf (13.66MB)
Stadgar 2017.pdf (13.66MB)