Välkommen till Bostadsrättsföreningen Karl Johansgatan 92

 
 

Föreningen har valt att dela upp förvaltningen på administrativ och teknisk samt löpande förvaltning. För den administrativa och tekniska förvaltningen anlitar föreningen HSB Göteborg medan styrelsen sköter den löpande förvaltningen.

 

Styrelsen består av följande personer:

Kjell Blomqvist - Ordförande  
Lennart Gunnarsson - Vice ordförande 
Joakim Nicander - Sekreterare 
Christer Dagerud - Kassör 
Björn Holmberg - Ledamot ansvarig för uthyrning av garage 
Conny Gustafsson - Suppleant 
Ritva Gonzalez  - Suppleant


Nedan hittar du föreningens stadgar samt årsredovisning för förgående år:


Stadgar 2017.pdf (13.66MB)
Stadgar 2017.pdf (13.66MB)