Välkommen till Bostadsrättsföreningen Karl Johansgatan 92

 
 

Styrelsen

 

Kjell Blomqvist - Ordförande  

Lennart Gunnarsson - Vice ordförande

Martina Friis Hultman - Sekreterare

Christer Dagerud - Kassör

Björn Holmberg - Ledamot ansvarig för uthyrning av garage

Conny Gustafsson - Suppleant

Dejna Selimovic - Suppleant